Back

Pesapäev

Täna oli koolis pesapäev. Maailmanädalaga seonduvad pesad valmistasid ette ja viisid läbi 12. klassi õpilased.

Käsitööpesas meisterdati taaskasutatavatest materjalidest Eesti, Vene ja Ukraina rahvuslilli; tühjadest piimapakenditest valmistati lindudele söögimaju ning pudelikorkidest valmisid lillepottidele alused.

Bioloogiaklassis oli prügisaarte pesa. Tutvuti mõiste tähendusega, anti ülevaade plastiliikidest ning prügisaarte tekkepõhjustest. Tuletati meelde prügi sorteerimise põhireeglid ning pandi proovile oma teadmised kahoot viktoriinis.

Geograafiaklassis õpiti tundma Euroopa riike ja nende pealinnu. Tuletati meelde Euroopa riikide lipud.

Mängude pesas saadi läbi Kliimakooli kaardimängu teada, milline on meie igapäevategevuste jalajälg ning kuidas seda parandada. Nooremad õpilased said mängida ohtlike ilmastikunähtuste lotot.

Õues, liikumispesas tutvuti kooliümbruse taimede infotahvlitega ning ning vastati sealt leitava info põhjal küsimustele.

Ajalooklassis arutleti maailmanädala, kultuuri- ja keskkonnateemadel ning tutvuti ka teiste koolide maailmapäevade tegevustega.

Suur aitäh 12. klassile põneva päeva läbiviimise eest! Aitäh 10. ja 11. klassi õpilastele, kes te vapralt oma suuremaid ja väiksemaid meeskonnakaaslasi abistasite ja toetasite!

Fotod tänasest päevast on klõpsanud 10.-12. klassi õpilased.