Back
Põhikooli lõpueksamid 2023/2024. õppeaastal
Õppeaine Põhieksam
Eesti keel (kirjalik) 31. mai 2024
Eesti keel teise keelena(kirjalik) 20. mai 2024
Eesti keel teise keelena(suuline) 20.–22. mai 2024
Matemaatika(kirjalik) 6. juuni 2024
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel),
prantsuse keeles (B1- tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1- tasemel)(kirjalik)
12. juuni 2024
valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) 12.–13. juuni 2024
valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) 12.–14. juuni 2024