Back

Erasmus+ projekti „DO IT“ kolmas kohtumine Portugalis

10. – 14. aprillini toimus Portugalis Penacova omavalitsuses nelja riigi vahelise Erasmus+ projekti „DO IT“ kolmas kohtumine. Lisaks kooliõpetajatele Portugalist, Kreekast ja Rumeeniast osalesid projektis Eesti poolelt Paldiski Ühisgümnaasiumi õpetajad ning projekti koordinaator Külli Liebert ja loovterapeut Mari Lipp. Projekt keskendub teadveloleku praktikate ja kogemuste jagamisele nelja riigi õpetajate vahel.

Projekti kolmas kohtumine toimus Penacova omavalitsuse suurimas koolis Agrupamento Escolas Penacova, kus õpib kokku ligi 1200 õpilast. Portugali õpetajad tutvustasid mitme päeva vältel MindSerena mudelit, mida nende koolis juba kuus aastat edukalt kasutatakse. MindSerena mudel ühendab õppimise ja õpilaste isikliku heaolu läbi meelerahu tehnikate. Mudeli näol on tegu välja töötatud koolitusprogrammiga, mille vältel õpetatakse õpilastele läbi kaheksa tunni sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Lisaks tegutseb koolis ka huviringina teadveloleku klubi, kus õpilased saavad õpitut regulaarselt koos juhendajaga praktiseerida.

Penacova kool liitus MindSerena programmiga 2018. aastal, mil olid kaasatud vaid 6. ja 8. klassi õpilased. Järgneval õppeaastal osalesid programmis juba kõikide klasside õpilased, kusjuures käesoleval aastal tutvustatakse esmakordselt teadveloleku harjutusi ka eelkooli õpilastele. Programm on saanud palju positiivset tagasisidet nii õpetajatelt ja õpilastelt kui ka lapsevanematelt.

„Do IT“ projekti raames tutvustati õpetajatele nii MindSerena teoreetilist raamistikku kui ka praktilisi tegevusi, mis on Penacova koolis osutunud edukaks ning mida on võimalik aineüleselt igas klassis praktiseerida. Lisaks õpetajatele viisid näiteks mediteerimise töötuba läbi õpilased ise. Penacova kooli õpilased ja õpetajad näitasid muuhulgas ka seda, kuidas nemad kasutavad teadveloleku harjutusteks ära oma kooli rohelist õueala.

Lisaks viisid sel korral Paldiski Ühisgümnaasiumi õpetajad Kätlin Klausson ja Karmen Urgard loovterapeut Mari Lipu juhendamisel läbi kaks kunstiteraapia töötuba. Nii tutvustati projekti osalistele kunstiteraapia kasutamise võimalusi klassiruumis, mis aitavad õpilastel kogeda hinnanguvaba atmosfääri, avastada endas loovus ning kogeda grupiga suhestumise protsesse. Mõlemad töötoad said projektis osalejatelt palju positiivset tagasisidet.

„DO IT“ projekti viimane kohtumine toimub 2024. aasta oktoobris Kreekas Thessalonikis. Projekti rahastab Euroopa Liit.

Linda Luig