Back

Erasmus+ programmi „DO IT“ teine kohtumine Bukarestis

27.septembrist 1. oktoobrini toimus Rumeenias Bukarestis rahvusvahelise programmi Erasmus+ projekti „DO IT“ teine kohtumine. Lisaks õpetajatele Portugalist, Kreekast ja Rumeeniast osalesid programmis Eesti poolelt Paldiski Ühisgümnaasiumi õpetajad ning projekti koordinaator OÜ Adelante Koolitus esindajad Külli Liebert ja Kristel Ditmann.

Kohtumine Bukarestis viidi läbi riigi suurimas põhi- ja algkoolis Scoala Gimnaziala Nr. 195, kus õpib kokku üle 2600 õpilase. Seekord jagasid Rumeenia õpetajad oma kogemusi teadveloleku praktikate rakendamisest ja lõimimisest ainetundidesse. Õpetajad kirjeldasid inglise keele aine näitel õpilastega läbi viidud tegevusi ning seda, millist positiivset mõju on praktikad õpilaste enesetundele ja empaatiavõimele kaasa toonud. Lisaks õpilastele on teadveloleku praktikate positiivset mõju täheldanud ka lapsevanemad.

Pilt, millel on kujutatud tekst, lõikepildid, Graafika, logo Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

Bukarestis toimunud töötubades osalesid väga aktiivselt ka õpilased, kes olid kaasatud igasse tegevusse ning vahetasid ja jagasid aktiivselt oma kogemusi ning mõtteid teadveloleku praktikate rakendamisest. Projekti lõppedes valmisid õpilaste juhitud töötubades ka enesehoiuteemalised plakatid.

Bukarestis külastasid delegaadid ka Rumeenia parlamenti ning kohtusid senaator Silvia Monica Dinicaga, kes kuulub parlamendis hariduskomiteesse, ning rääkisid haridus- ja rahastuspoliitikast. Kohtumisel toodi muuhulgas positiivse näitena välja Eesti haridussüsteem.

Järgmine kohtumine toimub kevadel Portugalis.

Autor:

Linda Luig

Paldiski Ühisgümnaasiumi õpetaja

Inforegio - Download centre for visual elements