Back

Ämari linnaku külastus

Reedel (20.10) külastasid 10. ja 11. klass Ämari Lennubaasi. Staabi- ja sidepataljon koostöös küberväejuhatuse ja Ämari Lennubaasiga korraldas avatud uste päeva Ämari linnaku territooriumil.

Linnakus näidati sõduri varustust, relvastust ning sõdurite igapäevaelu nii kasarmus kui ka välilaagris. Strateegilise kommunikatsiooni keskuse ajateenijad näitasid millise erialatehnikaga meediaoperatsioonidel kaitseväe sündmusi kajastatakse. Küber- ja infooperatsioonide keskuse võitlejad tutvustasid küberkaitse maailma eripära. Lisaks tutvustati meditsiinibussi, veokeid, ning päästetehnikat.