Back

11.klass Tallinna Karjäärikeskuses

Täna käis 11.klass öppekäigul Tallinnas Karjäärikeskuses. Kuulati loengut tôöturu olukorrast, valikutest pärast gümnaasiumi õpinguid, milliseid erialasid õppima minna.

Samuti tutvuti ka majaga.

Keskuse aatriumis on iga nurga taga midagi uut: ekraanid, virtuaalreaalsus, simulatsioonid jpm.

Karjäärikeskus on unikaalne kogu siinses regioonis — tegemist on uudse lähenemisega, kus interaktiivseid lahendusi kasutades on võimalik analüüsida enda tugevusi ja võimeid ning seeläbi leida sobivaim töö või enesetäiendamise võimalus.

Galerii!