Back

Allesjäänud toit toidukappi

Tänasest on meil oma kooli toitlustajaga kokkulepe, et edaspidi saame koolist allesjäänud puhta toidu toimetada toidukappi. Eesmärk on päästa söögikõlbulik toit prügikasti jõudmast ja viia see sööjateni.

Täna toimetas meie rohemeeskond kappi nii ülejääva lõunasöögi kui õhtuootest järele jäänud supi.

Ühtlasi on meil väike palve ka. Kui kellelgi on kodus üleliigseid puhtaid purke/karpe või muid toidu kogumiseks sobilikke anumaid, siis palun toimetage need kooli või jätke toidukappi. Meie rohemeeskond tänab!