Õppetöö eesmärgid õppeaastal 2022-2023:
1. Rohelise Kooli, Liikuma Kutsuva Kooli, ja Klass+ projektide lõimimine.
2. Õpetaja heaolu ja vaimse turvalisuse tagamine.
3. Parimate praktikate ja õpetajalt õpetajale kogemuste jagamine, omavahelise koostöö tõhustamine.
4. Motiveeriva ja toetava keskkonna loomine ennastjuhtivale õpilasele, et toetada tema arengut.