Back
DO IT

Paldiski Ühisgümnaasium osaleb rahvusvahelises Erasmus+ projektis DO IT

Esialgu lihtsana tunduva akronüümi DO IT (inglise keeles teeme ära) taga peidab end veidi keerulisem ingliskeelne pealkiri “Designers of Inclusive Tolerance”, millele tegelikult eestikeelset vastet ei olegi. Lahtiseletatult on tegu kaks aastat vältava strateegilise koostööprojektiga, mille eesmärk on aidata õpetajatel koos õpilastega luua salliv ja kaasav keskkond, kus kõigil oleks meeldiv ja turvaline olla. Eestist osalevad projektis OÜ Adelante Koolituse esindaja ja Paldiski Ühisgümnaasiumi õpetajad, kellele see on esimene nii mahukas rahvusvahelises projektis osalemine. Lisaks löövad kaasa ka haridustöötajad Rumeeniast, Portugalist ja Kreekast.
Projektis käsitletavate teemade hulka kuuluvad emotsionaalne ja füüsiline heaolu, teadveloleku praktikad, teadlik keelekasutus ning kaasamine multikultuurses keskkonnas. Kõik ülalnimetatu kuulub tänapäevase koolikultuuri juurde, eriti kaasaegses muutuvas maailmas, kus inimesed vajavad järjest enam oskusi ja teadmisi nii iseendaga toimetulekuks kui ka multikultuurses keskkonnas käitumiseks. Projekt võimaldab õpetajatel saadud teadmisi ja kogemusi rakendada ning jagada, mis on kindlasti abiks üha enam muutuvas keskkonnas toimetulekuks. Lisaks õpetab projekt, kuidas käituda olukordades, kus tuleb teha koostööd teistsuguse kultuuritaustaga inimestega.
Projekt algas 2023. aasta jaanuaris ning lõppeb 2025. aastal ja koosneb neljast eksperimentaalsest koolitusmoodulist, mille käigus 21 osalejat testivad ning hindavad läbitud harjutusi. Kaheaastase projekti tulemusel valmivad efektiivsete praktikate kogumikuna e-raamat koos illustreeriva videomaterjaliga ning muud abimaterjalid, mis aitavad õpilastel ja õpetajatel luua salliva, kaasava ja turvalise keskkonna. Esimene moodul on maikuus Eestis.

Erasmus+